tiistai 23. joulukuuta 2014

Projektiryhmän 3. kokous

Projektiryhmän kolmas kokous pidettiin 11.12. Paikalla olivat liikennesuunnittelusta Kimmo Kiuru, Tapio Kinnunen ja Marjukka Aronen, liikuntapalveluista Minna Kalmari, ympäristökeskuksesta Markku Nieminen ja terveyspalveluista Susanna Satuli-Autere sekä uutena kasvona fysioterapian osastonhoitaja Anne Nuotto. Lisäksi mukana oli TTY:lta Terhi Luukkonen. Paikalle eivät tällä kertaa päässeet Tuija Uusitalo, Tuovi Ylenius tai Anu Koistinen.

Kokouksessa käsiteltiin liikkumisen nykytilaa Hyvinkäällä SWOT-analyysin avulla. Pohdittiin nykytilanteen vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia mahdollisimman laajasti mm.
 • liikenteen, terveyden ja liikunnan näkökulmasta
 • konkreettisia toimenpiteitä
 • toimintaa ryhmäläisten omissa yksiköissä
 • yhdyskuntarakennetta
 • infrastruktuuria
 • liikkumisen mahdollisuuksia eri liikkujaryhmille ja ikäluokille
 • eri kulkutapoja.

Nykytilan kuvausta käytetään apuna visiotyölle ja toimenpiteiden valinnalle. Ryhmätyöskentelyn tulos on alla:


Lisäksi kokouksessa käytiin läpi menneitä ja tulevia työpajoja. Menneitä työpajoja ovat seuraavat:
 • 29.10.-11.11.: Segment-kysely
  • Segment-kyselyllä tutkittiin hyvinkääläisten asenteita ja mielipiteitä liikenteestä ja eri kulkutavoista
  • Kysely lähetettiin n. 4000 henkilölle, joista yli 1300 vastasi
  • Tarkempaa tietoa kyselystä ja sen tuloksista laitetaan blogiin myöhemmin
 • 10.11.: Ohjausryhmän visiotyöpaja
  • Innostunut vastaanotto
  • Kiinnostusta sidosryhmätyötä kohtaan
  • Sitouttamista prosessiin
 • 11.11.: Lukiolaisten visiotyöpaja
  • Ideoivaa pohdintaa
  • Esille nousseita teemoja:
   • "Medarin risteys"
   • Nopeusrajoitusten pinentäminen sekaliikennealueilla (kadut, joilla ei erillistä pyörätietä tai jalkakäytävää)
   • Kävelyn sujuvuus ja väylät
   • Kadunvarsipysäköinnin vähentäminen ja tilaa pyöräilylle
   • Lisää vihreyttä keskustaan
   • Lisää valaistusta ja penkkejä

Tulossa on kuitenkin paljon uutta:
 • 12.12.: Visiotyöpaja Hyvinkään liikenneturvallisuus- ja Askel-työryhmille (ks. seuraava juttu)
 • 15.1.: Kaksi laajempaa visiotyöpajaa eri sidosryhmille. Paikalle on kutsuttu mm. luottamushenkilöitä, kaupungin yksiköiden, yritysten ja yhdistysten edustajia, olemassa olevien työryhmien jäseniä sekä mediaa.
 • Keväälle on suunniteltu lisäksi:
  • Asukaskysely
  • Tapahtuma Willassa
  • Työpaja vanhuksille
  • Laaja työpaja toimenpiteistä
  • Kysely yrittäjille

Sidosryhmätyön tavoitteena on saada usean eri tahon näkemyksiä, antaa vaikutusmahdollisuuksia suunnitteluun, lisätä sidosryhmien ymmärrystä suunnittelun ja päätöksenteon prosesseista sekä tarjota oppimista joka suuntaan.

Työn aikataulu on hieman elänyt ja muuttunut projektin alkuvaiheista. Päivitetty aikataulu löytyy alta. Tällä hetkellä ollaan menossa valmistelun ja tavoitteiden asettamisen välimaastossa. Kokouksessa käsiteltiin myös tätä blogia. Blogia pyritään päivittämään tasaisin väliajoin ja aina, kun uusia kokouksia, työpajoja tai muita tapahtumia on ollut. Blogiin kaivataan jatkossakin lisää kirjoittajia, joiden ei tarvitse olla liikkumisen tai liikenteen asiantuntijoita. Kirjoittaa voi mistä tahansa aiheesta tai mielipiteestä Hyvinkäällä liikkumiseen liittyen.

Viimeisenä keskusteltiin työssä koetuista haasteista. Kestävän liikkumisen ohjelman laatiminen toimii myös esimerkkinä muille kunnille. Rahoittajatahot Liikennevirasto, ympäristöministeriö ja KKI-ohjelma toivovat vuoden loppuun mennessä väliraporttia hankkeesta. Raportti julkaistaan myös blogissa, kun se valmistuu. Asioita, joita työn aikana on hyvä painottaa tai korostaa ovat mm.:
 • Alkuvalmistelut
  • Selvät sävelet projektin läpiviennille, päämäärille ja aikataululle
 • Innostaminen
  • Aihe pitää osata myydä eri tahoille ja saada heidät innostumaan
  • Lähestymistapa ei voi olla sama kaikille
  • Markkinointi ja mainonta tulee olla kohdistettua ja tehokasta
  • Viestintä mukaan alusta asti
  • Markkinointi ja aktivointi tärkeää myös työpajojen suhteen
 • Organisointi
  • Työtehtävien jako ohjausryhmän, projektiryhmän ja toimijoiden välillä: mitä kultakin taholta odotetaan?
  • Liittyminen olemassa oleviin strategioihin, ohjelmiin ja suunnitelmiin
  • Kunnan on itse oltava aktiivinen osallistuja, konsultti tai muu toimija ei voi tehdä kaikkea
 • Aikataulutus
  • Ei liian tiukka, mutta suunnitelmallinen aikataulu
  • Ohjelman laadinta tulisi ajoittaa valtuustokaudelle, jolloin samat luottamushenkilöt ovat alusta loppuun asti mukana
  • Sidosryhmätöiden jaksotus ja prosessin "liekin" yllä pitäminenTapio Kinnunen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti