keskiviikko 4. maaliskuuta 2015

Ohjausryhmän 2. kokous

Ohjausryhmän toinen kokous pidettiin kaupungintalolla 4.2. Ohjausryhmässä olivat mukana Tuuli Rantala, Kalle Vaismaa, Jouni Mattsson, Aki Korpela, Sari-Leena Lund, Jyrki Mattila, Liisamaria Kinnunen, Sonja Heikkinen, Tapio Kinnunen, Riitta Simonen ja Tapani Touru sekä uusina kasvoina Annukka Lehtonen (konserni- ja tukipalveluiden liiketoimintajohtaja), Kaisa Mäkelä (ympäristöministeriön yli-insinööri) ja Tytti Viinikainen (Liikenneviraston kestävän liikkumisen asiantuntija).

Ohessa on lyhyesti ohjausryhmässä käsiteltyjä asioita.

Tuuli Rantala esitteli pidetyt työpajat ja niissä esille nousseet asiat. Rantalan esityksen löydät tämän linkin takaa.

Työpajojen anti herätti myös ohjausryhmässä keskustelua. Yhtenä asiana poimittiin esiin katuvalaistus, joka toisaalta tuo turvallisuuden ja viihtyisyyden tunnetta, toisaalta on kaupungille suuri kustannus. Joukkoliikenteen järjestämiseen ja siltaterminaalin rakentamiseen vaikuttavat paljon myös seudulliset tekijät kuten metropolihallinnon kohtalo ja sitä kautta mahdollinen HSL-liitos. Tämän vaikutukset ovat toistaiseksi melko tuntemattomia. Jatkotyöpajoja pidettiin kuitenkin tärkeinä ja aitoa asukasyhteistyötä pidettiin hyödyllisenä jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Jyrki Mattila oli sitä mieltä, että terveysnäkökulma on syytä nostaa vahvasti esiin ohjelman perusteluissa. Terveydelliset seikat puoltavat erityisesti omin voimin tehtävän liikkumisen edistämistä. Ohjelman laadinnassa tulisi korostaa terveyshyötyjä ja liikkumisen ennalta ehkäisevää vaikutusta terveysongelmien syntyyn. Yhtenä mielenkiintoisena ehdotuksena työpajoista tuli esiin "aktiivisuuspisteet", joita asukkaat voivat hankkia kulkemalla kestävillä tavoilla. Näitä aktiivisuuspisteitä voitaisiin hyödyntää sitten vaikkapa alennuksina eri palveluihin tai muuna palkitsemisena.

Ohjausryhmä laitettiin myös työskentelemään visioiden parissa. Rantala ja Vaismaa toivat mukanaan materiaalia ja jo aiemmin kasattuja visiolausekkeita. Ohjausryhmä jaettiin kolmeen ryhmään, jotka työstivät kukin omat visionsa Liikkuvalle Hyvinkäälle sekä päämääriä, joiden avulla visiota kohti päästään. Muokattuja visiolauseita löydät yllä mainitusta esityksestä.

Myöhemmin sidosryhmätyöskentelyssä on edessä seuraavia askeleita:
  • Sisäinen työpaja toimenpiteistä maaliskuussa
  • Kyselyt asukkaille, ydinkeskustan kivijalkakauppiaille ja senioreille maalis-huhtikuussa
  • Sidosryhmien toimenpidetyöpaja huhtikuussa
Seuraavana ohjausryhmässä keskusteltiin ohjelman karikoista ja mahdollisuuksista.
  • Pidettiin tärkeänä, että ohjelma olisi yhteydessä elinkeinopoliittiseen ohjelmaan. Tapio Kinnunen keskustelee yritysasiamies Jari-Heikki Laitisen kanssa asiasta.
  • Erilaisista hyvinkääläisistä voisi tehdä juttusarjan Aamupostiin, ja muutenkin olisi hyvä pitää ohjelmaa mediassa esillä. Kinnunen on yhteydessä Aamupostin toimittajaan.
  • Huhtikuussa pidettävään laajaan sidosryhmätyöpajaan tulee kutsua laaja edustus kuntalaisia.
  • Ohjelmaa ja tehtyjä sidosryhmätöitä voisi esitellä valtuustoseminaarissa, jotta ohjelma tulisi tunnetuksi valtuutettujen pariksi ja kiinnostus ohjelmaa kohtaan saataisiin heräämään.
Lopuksi esiteltiin SUMP-työskentelyn raporttiluonnos. Raportissa käydään läpi ohjelman laatimisen prosessi, sidosryhmätyöskentelyn tapoja ja tuloksia sekä muita omaa kestävän liikkumisen ohjelmaa laatimaan lähteviä kuntia hyödyttäviä tietoja. Ohjelman raportti julkaistaan ohjelman valmistuttua.

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään toukokuussa ja se keskittyy toimenpiteiden käsittelyyn.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti