tiistai 21. lokakuuta 2014

Miksi ohjelmaa laaditaan?

"Hyvinkäällä on hyvä huomen" kuuluu Hyvinkään tunnuslause. Mistä hyvä huomen koostuu? Kaupunkistrategiamme mukaan Hyvinkään visiona on olla metropolialueella kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan keskus vuonna 2017. Kaupungin perustehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinkeinoelämän menestystä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena taas on moottoriliikenteen tarpeen vähentäminen sekä sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän liikkumisen edistäminen. Tavoitteena ei ole vaikeuttaa tai hankaloittaa ihmisten elämää, vaan päinvastoin tehdä siitä helpompaa entistä suuremmalle joukolle.

Kestävän liikkumisen ohjelma pyrkii näihin samoihin päämääriin ja se noudattelee Euroopassa usein tehdyn kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman (SUMP) perusperiaatteita. Ohjelma jatkaa liikennejärjestelmäsuunnitelman viitoittamalla polulla, mutta pyrkii tarttumaan erityisesti seuraaviin asioihin:
  • vuorovaikutus, osallistaminen ja sitouttaminen
  • poikkihallinnollisuus (liikkuminen on joka toimialan asia!)
  • kulkumuotojen tasapaino, yhteensopivuus ja matkaketjut
  • seuranta ja työn jatkuvuus.

Tavoitteena on luoda kestävää, viihtyisää ja turvallista liikkumisympäristöä mutta myös liikkumiskulttuuria! Tätä tavoitetta liikennesuunnittelu ei voi saavuttaa yksin. Tähän tarvitaan sidosryhmiä eli kaikkia niitä ihmisiä, yhteisöjä, yrityksiä, toimialoja ja muita tahoja, jotka liikkuvat Hyvinkäällä tai liikuttavat hyvinkääläisiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti